Regulamin Startoffice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu KD Capital Partners Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 2 Lok. 31, 00-020 Warszawa  w celu przygotowania umowy w oparciu o przesłane dane. KD Capital Partners Sp. zo.o. jest administratorem danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo do ich poprawiania (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).