Umowa o prowadzenie KPiR

Pola oznaczone * są wymagane

Pełna nazwa firmy *

ADRES FIRMY:*NIP*

REGON

KRS


Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy *

Funkcja osoby upoważnionej do podpisania umowy *


Imię i Nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu *

Telefon do osoby wyznaczonej do kontaktów *


Adres e-mail do bieżącej korespondencji *

Data podpisania umowy *


Data od kiedy umowa ma obowiązywać*


- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Startoffice.