Rejestracja spółki zo.o. – najważniejszy pierwszy krok

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi formę przedsiębiorstwa, które tworzy jedna lub więcej osób odpowiadających za zobowiązania tego przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. W polskim ustawodawstwie spółka z o.o. jest klasyfikowana jako spółka handlowa, której funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. 

Kto może zarejestrować spółkę z o.o.? 

W Polsce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć:

*W tym wypadku należy pamiętać o tym, iż prawo zastrzega, że założycielem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o. 

Co warto wiedzieć o spółce z o.o.?  

Przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w postaci spółki, warto poznać wady i zalety założenia spółki z o.o.

Po pierwsze: bezpieczeństwo finansowe

Jak sama nazwa wskazuje, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to rodzaj spółki handlowej, w ramach którego wspólnicy swoim majątkiem nie odpowiadają wobec wierzycieli za zobowiązania spółki. To spółka sama za nie odpowiada swoim majątkiem, którytworzą wkłady wspólników.

Po drugie: niski wymagany kapitał zakładowy  

Wymagany dla założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy wynosi minimum 5 tys. zł. 

Po trzecie: formalności 

Rejestracja spółki z o.o. to złożony proces, w trakcie którego wspólnicy muszą stawić czoła dopełnieniu formalności, których zwieńczeniem jest podpisanie umowy spółki w kancelarii notarialnej. Polskie prawo wymaga bowiem, żeby umowa spółki z o.o. była zawierana w formie aktu notarialnego.

Wspólnicy, którzy z różnych względów chcą ograniczyć formalności związane z rejestracją spółki do absolutnego minimum mogą skorzystać z możliwości szybkiej rejestracji spółki online lub fachowej pomocy, dzięki której nawet tradycyjna rejestracja spółki jest łatwa i przyjemna.

Po czwarte: pełna rachunkowość

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości spółka z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Każdy zakończony rok działalności spółki musi zostać podsumowany w sprawozdaniu finansowym. Spółka jest również zobowiązana do sporządzania bilansu i informacji dodatkowej.

Ze względu na konieczność prowadzenia pełnej rachunkowości w obrębie spółek często tworzone są wyspecjalizowane działy księgowe, których zadaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań. Mniejsze spółki często korzystają w tym zakresie z pomocy zewnętrznych biur rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.– dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów? 

Rejestracja spółki z o.o. jest procesem, który może przebiec bez nieprzyjemnych niespodzianek, ale nie musi… Praktyka pokazuje, że w sytuacjach, w których:

Dlatego też proces rejestracji spółki warto rozpocząć od znalezienia biura rachunkowego. Dobre biuro rachunkowe będzie miało w swojej ofercie usługę rejestracji spółki. Może ona obejmować m.in.:

Na późniejszych etapach w ramach współpracy z tym samym biurem rachunkowym Spółka z o.o. może skorzystać z innych usług:

Ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Rejestracja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów (tzw. opłat rejestracyjnych), których wysokość jest uzależniona od wybranej metody rejestracji podmiotu gospodarczego.

Metoda tradycyjna

Jeśli zdecydujemy się metodę tradycyjną będziemy zmuszeni do poniesienia łącznego kosztu w wysokości 600 zł, który wynika z  obowiązkowych opłat rejestracyjnych, do których należą:

–       opłata sądowa w wysokości 500 zł (opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. KRS);

–       opłata w wysokości 100 zł za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rejestracja online

W przypadku samodzielnej rejestracji spółki przez Internet w trybie S24 musimy się liczyć z kosztem w wysokości 350 zł, na który składa się:

–        opłata za wpis w wysokości 250 zł;

–        opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (w tym przypadku również wynosi 100 zł).

Podobnie jak w przypadku metody tradycyjnej podczas rejestracji online możemy skorzystać z profesjonalnej pomocy np. biura rachunkowego. Taka pomoc na ogół wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą procesu rejestracyjnego, a jej wysokość różni się w zależności do wybranego biura rachunkowego.

Pozostałe koszty

Kolejną obowiązkową opłatą, jaką muszą ponieść wspólnicy z tytułu rejestracji spółki jest tzw. taksa notarialna. Jest to koszt sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Jego wysokość nie jest odgórnie ustalona, gdyż zależy od wartości kapitału zakładowego. Dodatkowo do kosztów notarialnych należy doliczyć koszty sporządzenia odpisów umowy. Te ostatnie zależą od liczby wspólników.

Założenie spółki może się również wiązać z kosztami obsługi księgowej. Z kosztami takimi muszą się liczyć przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na pozostawienie dopełnienia wszelkich formalności w gestii wybranego biura rachunkowego.